Ryggrehabilitering

För att möjliggöra att galaxenanställda och de som står inför en sådan anställning, förbättrar sin rygghälsa har Central Galaxen sökt och erhållit medel från AGS-fonden för att sända personer till Rygginstitutets rehabiliteringsverksamhet. Galaxen har länge samarbetat med Rygginstitutet, bl a när det gäller verktygskatalogen Bra byggredskap.

Rygginstitutets rehabiliteringsprogram, dit Galaxenanställda kan komma, innehåller bl a funktionsträning och behandling, fysisk träning, undervisning i ergonomi, arbetsteknik samt belastningstest och hjälpmedelsutprovning. Galaxens många lokalkontor kan ge mer information om hur man kan få gå en sådan kurs.