Fenix

CentralGalaxen har efter begäran från byggmarknadens parter, åtagit sig att under år 2000 och en tid framåt utveckla ett arbete med syfte att få långtidsarbetslösa byggnadsarbetare åter i arbete. De senaste årens mycket höga byggarbetslöshet har fört med sig att särskilt de som saknat byggyrkesutbildning haft mycket svårt att hävda sig på en alltför liten arbetsmarknad.

Denna galaxenmedverkan i reaktivering av långtidsarbetslösa byggnadsarbetare finansieras av AMF och går under benämningen Fenix. Ett antal lämpliga galaxenanställda/ uppföljare kommer att tjänstgöra som faddrar för personer som ska återföras till den ordinarie byggarbetsmarknaden.

Projektet innebär ett aktivt arbete, tillsammans med Arbetsförmedlingen, för att bryta mönstret med a-kassa – åtgärd – a-kassa.

Ytterligare information om Projekt Fenix finns hos lokala parterna eller CentralGalaxen.

Fenixprojektet ingår i de omfattande arbetsmarknadsaktiviteterna inom ”Stjärnhimlen”
För information om Stjärnhimlen klicka här»

Slutrapport Fenix