Avslutade projekt

Till Galaxen har under åren knutits en rad projekt för utveckling av rehabiliteringsarbetet och på senare år även för det förebyggande arbetet. Några av projekten har avslutats och slutrapporterna kan återfinnas under denna rubrik – avslutade projekt. Under rubriken pågående projekt finns de projekt som för närvarande drivs i vår regi eller i samarbete med Galaxen. Genomgående för alla projekt är att de finansierats genom att parterna gemensamt sökt medel för genomförandet.