Anmälan till anpassningsgruppen

Anpassningsgruppens uppgift

–        Behandla anmälda anpassningsärenden och lämna besked om lämplig lösning.
–        Lämna förslag på åtgärder inför anställning, eller redan anställda personer som underlättar deras möjligheter att fungera i sitt arbete.
–        Verka för en positiv inställning i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ned anmälningsformulär »

Galaxens roll

Galaxen är en del av anpassningsgruppen och är den aktör som genomför rehabiliteringsuppdraget via placering med anpassat arbete i ett företag inom eller utom byggsektorn. Galaxens handläggare följer upp individen minst fyra gånger per år och återkopplar till Anpassningsgruppen resultatet av rehabiliteringsinsatsen. På anpassningsgruppens webbsida finns namn och kontaktuppgifter till alla anpassningsgrupper samt kontaktpersoner för mottagande av anmälan av ärende.

Länk till anpassningsgruppen.se»