Organisation

Galaxen är organiserad i fyra regioner.
Galaxen Bygg AB är organiserad i fyra regioner  vars verksamhet täcker hela landet. Galaxen har sitt säte i Stockholm och grundades 1986. Företagets kärnverksamhet baseras på en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen. Information om regionindelning finns under fliken kontakta oss.

Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Galaxen arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering till arbete.