Chef till region Nord

Galaxen Bygg AB är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Grunden för rehabiliteringsarbetet bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn med dokumenterad funktionsnedsättning. Inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet informerar vi om hälsa och säkerhet på gymnasieskolornas byggprogram samt för företag inom branschen.
Galaxen Bygg AB är icke vinstdrivande och grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Sveriges Byggindustrier och Måleriföretagen i Sverige.
Galaxen Bygg AB är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
I region Nord ingår verksamheten från Dalarna i söder till Norrbotten i norr. Kontor finns i Borlänge, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Galaxen Bygg AB söker Regionchef Nord
I rollen som Regionchef kommer du att ha fullt budget- och resultatansvar för verksamheten i region Nord och här avses både ekonomiska och kvalitativa mål för regionen som helhet. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp och deltar aktivt i utvecklingen av företagets och regionens verksamhet. Verksamheten är beroende av ett bra samarbete med våra samverkanspartners som består av byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, varför god samarbetsförmåga och förmåga att förstå andras uppdrag är viktiga egenskaper för rollen. Målsättningarna för rollen är att ytterligare öka attraktionskraften för verksamheten och säkerställa att verksamheten utvecklas utifrån företagets mål och strategier, med hänsyn tagen till våra samverkanspartners synpunkter och regelverk.

Rollen är placerad vid kontoret i Umeå men innebär ett verksamhetsnära ledarskap vilket medför att det ingår resor i tjänsten.

Om profilen
Vi söker dig med erfarenhet som affärsinriktad verksamhetschef eller motsvarande från tjänsteföretag. Du har haft budget- och resultatansvar och kan påvisa goda resultat. Du har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring, av ledningsgruppsarbete och att arbeta med fokus på verksamhetens visioner och mål. Du är väl förtrogen med att skapa nya och att utveckla befintliga kundrelationer. Har du dessutom erfarenhet av individuellt anpassade tjänster kopplat till arbetsmarknaden är det ytterligare meriterande. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller har motsvarande erfarenheter.

Som person är du helhetstänkande, ansvarstagande, kvalitetsorienterad och har förmågan att identifiera nya möjligheter att driva verksamhet framåt mot tydligt uppsatta mål. Du förstår vikten av ett verksamhetsnära ledarskap och att strukturerat följa upp verksamheten utifrån satta mål och fattade beslut. Du är kommunikativ och lyhörd och kan anpassa dig och din verksamhet till nya förutsättningar. Vi ser också att du har ett coachande och motiverande ledarskap samt erfarenhet och förståelse av arbete med myndigheter och de speciella krav som det innebär.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Galaxen Bygg AB med Proximo Rekrytering. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Falk på tel 070-552 00 77.
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj bestående av CV och personligt brev. Du ansöker genom att klicka på länken:
Proximo rekrytering