Om Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Galaxen Bygg AB har sitt säte i Stockholm och grundades 1986.

Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Galaxen Bygg har dessutom ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Rehabilitering
Grunden för rehabiliteringsarbetet är samverkan mellan byggsektorns parter i de regionala anpassningsgrupperna. Detta sker genom att de ärenden som anpassningsgruppen finner lämpliga hanteras av Galaxen Bygg.

I rehabiliteringsarbetet är syftet att personer med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till ett nytt anpassat arbete med stöd av Galaxen Bygg. Anställningen är en rehabiliteringsanställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av arbetsförmedlingen och betalas ut via Galaxen Bygg. Lönebidraget ska kompensera den nedsatta arbetsförmågan.

Vårt mål är att minst 40% av de som lämnar sin Galaxenanställning gör det till

– reguljär anställning i byggsektorn
– reguljär anställning i annan sektor
– utbildning till annat arbete
– ålderspension

Rehabiliteringsanställning med Galaxenstöd varar i genomsnitt 2,5 år.

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har som syfte att utveckla och sprida kunskap om ny utrustning och arbetsmetoder för att uppnå ett bättre arbetssätt i hela byggsektorn. Målet är att arbetsskadorna ska minska, men också att arbetet, genom att utföras med bättre arbetsteknik, ska bli effektivare.