Chef till region öst

Galaxen Bygg AB är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Grunden för rehabiliteringsarbetet bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn med dokumenterad funktionsnedsättning. Inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet informerar vi om hälsa och säkerhet på gymnasieskolornas byggprogram samt för företag inom branschen.
Galaxen Bygg AB är icke vinstdrivande och grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Sveriges Byggindustrier och Måleriföretagen i Sverige.
Galaxen Bygg AB är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
Region öst omfattar Stockholms län, Uppland, Västmanland, Södermanland samt Gotland med kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Placeringsort är på huvudkontor i Stockholm.

Om rollen
Verksamheten är beroende av ett bra samarbete med våra samverkanspartners som består av byggsektorns parter och framförallt Arbetsförmedlingen, varför god samarbetsförmåga och förmåga att förstå andras uppdrag är viktiga egenskaper för en regionchef i Galaxen Bygg AB. Målsättningarna för rollen är att ytterligare öka attraktionskraften för verksamheten och säkerställa att verksamheten utvecklas utifrån företagets mål och strategier, med hänsyn tagen till våra samverkanspartners synpunkter och regelverk.
Vi tror att du som söker har ett coachande och motiverande ledarskap. Vi tror att du har erfarenhet och förståelse av arbete med myndigheter och de speciella krav som det innebär.

Om profilen
Vi söker dig med erfarenhet som affärsinriktad verksamhetschef eller motsvarande från tjänsteföretag. Du har haft budget- och resultatansvar och kan påvisa goda resultat. Du har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring, av ledningsgruppsarbete, att fokusera på verksamhetens visioner och mål. Du är väl förtrogen med att skapa nya och att utveckla befintliga kundrelationer. Har du dessutom erfarenhet av individuellt anpassade tjänster kopplat till arbetsmarknaden är det ytterligare meriterande. Du har högskoleutbildning eller har motsvarande erfarenheter. Att vara helhetstänkande, ansvarstagande, kvalitetsorienterad och att identifiera möjligheter och driva verksamhet mot tydligt uppsatta mål är förmågor som du har. Du förstår vikten av ett verksamhetsnära ledarskap och att strukturerat följa upp verksamheten utifrån satta mål och fattade beslut. Du är kommunikativ och lyhörd och kan anpassa dig och din verksamhet till nya förutsättningar.

Som regionchef förväntas du ta fullt budget- och resultatansvar för verksamheten i din region. Här avses både ekonomiska och kvalitativa mål för regionen som helhet. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp och deltar aktivt i utvecklingen av företagets och regionens verksamhet. Rollen innebär ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att det ingår resor i tjänsten. Galaxen Bygg AB verkar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt arbetsmarknadens parter.

Ansökan senats den 9 mars till per.kagstrom@galaxenbygg.se