Snubbelboken

Snubbelboken – om hur man som byggare använder huvudet för att rädda kroppen

Snubbelboken är i pärmform och tar sin utgångspunkt i hur man ska arbeta smart för att undvika belastningsbesvär och arbetsskador. Pärmen kommer att användas av bygglärare och övriga lärarkategorier i undervisningen av sina byggelever på gymnasiet.

I materialet finns ett resonemang kring kroppen i arbetslivet, enkla tester av kondition, styrka, balans och rörlighet, träningsprogram anpassat för byggare, enkla stationer i att träna olika arbetsmoment och mycket mera. Lärarna bör följa upp och stötta eleverna på deras väg till ett hälsosamt liv. Tanken är att bygglärarna ska lyfta in korta kunskapsdelar under skoldagen som kopplas till elevernas kommande yrke – gärna ett gränsöverskridande arbete mellan olika lärarkategorier. Om eleverna förstår varför, så ökar också motivationen. Självklart är det viktigt att byggföretagen möter upp dessa elever med ett hälsoinriktat arbetssätt på arbetsplatserna. Materialet går även att anpassa till friskvårdsarbete inom byggföretag.

Beställ Snubbelboken nu!

Snubbelboken kostar 300 kronor exklusive moms.

Snubbelboken, som tagits fram av BI tillsammans med Galaxen Bygg AB är ett skolinriktat material kring hur man som byggare använder huvudet för att rädda kroppen.