Prevention och Praktisk Ergonomi

av Leray/Stenlund

En bok från 2005 inom arbetsmiljöområdet för byggsektorn. Föregångare till den här boken hette ”Praktisk Ergonomi” och kom ut redan 1982. Det var ett pionjärarbete av den tidigare byggnadsmålaren Henri Leray. Han skrev en enkel och översiktlig bok som behandlade den praktiska sidan.

Författarna sammanfattar de kunskaper vi idag har om hur människan påverkas i denna arbetsmiljö. De lyfter även den viktiga frågan om hur det praktiska ergonomiarbetet bör bedrivas i byggsektorn för att minska skador och sjukdomar i rörelseorganen.

Boken är tänkt att användas som grund för kurser i arbetsmiljö utan att det krävs några förkunskaper och blir därmed ett viktigt komplement till undervisningen om de regler och lagar som gäller för byggsektorn. Det är mycket lämplig som grundbok för all personal som sysslar med skyddsfrågor men även för alla yrkesarbetare i företaget.

Man får en genomgång av hur preventionsarbetet bör bedrivas och en huvudinriktning har varit att se individen, med sina förutsättningar och yrkeskunskaper, kan göra för att arbetet ska bli anpassat för just honom eller henne.

Boken ”Prevention och Praktisk Ergonomi” ger byggsektorn ett mycket bra verktyg för att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö.