Regionala Anpassningsgruppen Bygg RAB

Anpassningsgrupperna fungerar som motorer i rehabiliteringsarbetet och idenitifierar och utvärderar behov av insatser i varje ärende som anmälts till gruppen och beslutar om en Galaxenanställning eller om andra aktiviteter kan vara aktuella. De 25 anpassningsgrupper som finns i Sverige behandlar ca 1500 ärenden varje år varav ca 600 leder till en rehabiliteringsanställning via Galaxen.

För att komma i kontakt med ledamöter i de Regionala Anpassningsgrupperna vänligen gå in på nedanstående länk

www.anpassningsgruppen.se