Historik om förebyggande

Bra byggredskap

Ett projekt genom partsgemensam satsning påbörjades 1988 genom Rygginstitutets och Bygghälsans arbetsplatskontakter 1999 blev Galaxens 18 byggpiloter de som förde ut bra byggredskap på arbetsplatserna.  Genom byggpiloternas erfarenhet som byggnadsarbetare med speciellt intresse att förbättra arbetsmiljön inom branschen fick man fram i samråd med hantverkare som provat utrustningarna i praktiskt arbete. Ett flertal kataloger blev framtagna där branschens behov av information om ergonomiska verktyg kunde tillgodoses. Finansiell hjälp genom Arbetsmiljöfonden och AGS fonden . Projektet bra byggredskap och byggpilotsprojekt avslutades 2003.

Byggpilotprojektet

Galaxen har byggpilotsprojektets grundidé som en byggsten i sitt nuvarande förebyggande arbete.

Galaxen – som är byggbranschens organ för rehabilitering av funktionshindrade byggnads-, anläggnings och vägarbetare – drev projektet ”Byggpiloter”, vars mål var att finna nya vägar för att förebygga skador och utslagning och därmed också effektivisera byggproduktionen.

Projektet innebar att bygg-, väg- och anläggningsarbetare med egen erfarenhet av förslitningsskador, på arbetsplatserna genomför praktisk information om och introduktion av ergonomiskt riktiga och produktionsmässigt effektiva verktyg och hjälpmedel.

Läs rapporten om ByggpiloternaByggpilotrapport.pdf.