Förebyggande

Galaxens förebyggande arbetsmiljöarbete

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har till syfte att förhindra att någon ska drabbas av sjukdom eller skada i arbetet.

Trepunktsprogram

Det förebyggande arbetet genomförs i ett trepunktsprogram

De tre punkterna är:
1 Minimera arbetsmoment där människan används som stativ
2 Öka säkerheten i samtliga arbetsmoment individuellt och på arbetsplatsen
3 Minimera fall

Arbetet genomförs enligt följande:
o    Praktisk ergonomianalys av byggsektorns olika arbetsmoment
o    Analys av verktyg och hjälpmedel ur ergonomisk synvinkel
o    Praktisk forskning om risker

Vi vet att det finns över 2500 olika arbetsmoment inom byggsektorn. Därtill kommer att arbetsmomenten utförs i olika höjder med olika vikter och under skiftande väderleksförhållanden mm.

Ergonomi

Ergonomi är att anpassa en riktigt utformad teknisk miljö till människans naturliga förutsättningar och behov.
Ergonomi är en tvärvetenskaplig disciplin. I ergonomin ingår anatomi, fysiologi, psykologi, samt tekniska vetenskaper. Ergonomi är något vi har runt oss från morgon till kväll såväl i arbetet som på fritiden.

Bra arbetsteknik, rätt tekniskt hjälpmedel, väl tränad med kunskaper om kroppens funktion är alla förutsättningar för ett ergonomiskt riktigt arbetsliv och ett bra liv.

Rätt ergonomi betyder att vi får arbetsplatser som inte bara fungerar effektivare utan också ger människan mer utbyte av sitt arbete.

Praktisk ergonomi
Begreppet praktisk ergonomi är en arbetsmodell präglad av en helhetssyn på människan.

Som praktiker är man medveten om att det egna kunnandet och det bygger på olika erfarenheter från olika sätt arbete inom byggsektorn.

Praktisk ergonomi syftar till:
–          att skapa bra ergonomisk utformning genom att använda riktiga produkter och tillämpa riktig arbetsteknik
–          att utnyttja yrkesarbetarnas praktiska erfarenhet eftersom kunskaperna finns i yrkesrollen

I arbetet med praktisk ergonomi får 50 % utgöra teori och 50 % vara praktik. Det teoretiska underlaget skall bygga på vetenskapliga undersökningar.

Praktikers kunskap är utvecklande
Detta gör att när en praktiker motsätter sig teoretiska modeller t.ex. en arbetsinstruktion, bör man lyssna. Praktikern är experten på arbetsmomentet som yrkesman. Satsa på praktikerna!
Detta har sagts tidigare, det sägs idag, och det kommer att vara lika aktuellt i framtiden.