Aktiv Byggare

Aktiv Byggare var ett projekt som drevs av Sveriges Byggindustrier (BI) med stöd med bidrag bl a från AFA. Projektet startade 2002 och Galaxen var delaktig i många praktiska delar. Upplägget för projektet var att i samverkan mellan idrottslärare, bygglärare och byggsektorn få en relevant fysisk skolning för byggeleverna så att de får en möjlighet att klara byggyrket samt får en helhetssyn på yrket genom en god insikt i arbetsmiljöarbetet. Projektet avslutades 2009.
Bakgrunden till projektet var att allt fler byggnadsarbetare som lämnar branschen har arbetsrelaterade hälsoproblem, främst besvär i muskler och skelett.
Målet var att elever och byggnadsarbetare ska uppmärksamma sin situation och sitt viktigaste redskap, nämligen kroppen och se risker i sin omgivning. Hur ”rustar” de sig för ett långt och friskt arbetsliv? Med små medel kan mycket förbättras till exempel genom att starta dagen med morgonuppvärmning, ha en bra kosthållning, utföra arbetsmomenten på det mest skonsamma sättet och ta del av de ergonomiska hjälpmedel som finns till hands och träna på ett sätt som är anpassat för byggare.


Önskar du beställa material till Aktiv byggare klicka här»