För dig som är arbetstagare

För dig som är arbetstagare

Galaxenanställningen hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet efter dina egna förutsättningar.

Du anställs i ett företag med anpassade arbetsuppgifter. Anställningen är en rehabiliteringsanställning med stöd från Galaxen. Arbetsgivaren får ett lönebidrag via Galaxen vilket kompenserar bortfallet i arbetsförmåga. Galaxen besöker dig regelbundet för att följa upp att de arbetsuppgifter du har fungerar som tänkt med hänsyn till dina problem.

För att vara aktuell för Galaxen ska du ha ditt ursprung inom byggfamiljen samt ha ett dokumenterat funktionshinder.  Placeringen kan dock ske utanför byggsektorn.

Parterna på byggarbetsmarknaden ser denna verksamhet som så viktig att man har enats om ett kollektivavtalstillägg som reglerar denna rehabiliteringsanställning.

De huvudsakliga punkterna:
– Du anställs i ett företag med kollektivavtal
– Du har villkor enligt kollektivavtal: lön – semester – försäkringar etc.
– Du får tillgodoräkna dig anställningstiden vid en framtida ordinarie anställning i  placeringsföretaget.
– Du utgör en egen turordningsenhet vid uppsägning.
– Du har inte företrädesrätt vid återanställning.
– Du har en anställning som omgärdas av särskilda regler som byggsektorns parter kommit överens om.

Vid uppsägning av anställningen gäller 1 månads underrättelse samt en månads uppsägningstid.

Läs mer om Galaxen fungerar»