För dig som är arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare

Placeringsföretags goda vilja och stora engagemang är en stor orsak till vår framgång!

(Per Kågström VD Galaxen)

Galaxen placerar sedan 1986 kompetent personal med arbetslivserfarenhet inom byggsektorn som med rätt anpassat arbete blir en stor tillgång för ditt företag.  Gemensamt för de individer vi placerar är att de har ett dokumenterat funktionshinder som företaget kompenseras för med hjälp av ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen via Galaxen samt vid behov andra stödformer. Galaxen har ett mycket bra rehabiliteringsresultat vilket till stor del är vår förmåga att hitta rätt individ till rätt arbete.

Placeringen/anställningen i företaget görs efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter som i korthet går ut på att:
–       Galaxenanställningen är en anställning omgärdad av särskilda regler som byggsektorns parter kommit överens om.
–       Varje Galaxare utgör en egen turordningsenhet.
–       Företrädesrätt till återanställning gäller inte.
–       Vid uppsägning gäller 1 månads underrättelse samt 1 månads uppsägningstid.

Läs mer om hur Galaxen fungerar»